श्रम अदालतका वर्तमान पदाधिकारीहरू

Photo

श्री बासुदेव आचार्य

अध्यक्ष

Photo

श्री प्रेम कुमार राई

सदस्य

Photo

श्री निशा बानियाँ

सदस्य

Photo

श्री मुकुन्द निरौला

रजिष्ट्रार